წარმოების აღჭურვილობა

აღჭურვილობა (1)

1. გასაშლელი მანქანა

აღჭურვილობა (2)

2. ფორმირების მანქანა

აღჭურვილობა (3)

3. შედუღების მანქანა

აღჭურვილობა (4)

4. საზომი მანქანა

აღჭურვილობა (5)

5. ჰიდროსტატიკური ტესტის მანქანა

აღჭურვილობა (6)

6. ონლაინ UT მანქანა

აღჭურვილობა (7)

Edge Milling მანქანა

აღჭურვილობა (8)

მფრინავი ხერხი

აღჭურვილობა (9)

შუალედური სიხშირის დამუშავება