საფარი და შეღებვა

შეღებვა-2

1. 3PE / 3LPE საფარი

შეღებვა-3

2. FBE საფარი

შეღებვა-4

3. ეპოქსიდური საფარი

შეღებვა-5

4. ცხელი გალვანური

შეღებვა-6

5. ჟანგის საწინააღმდეგო შავი საფარი

შეღებვა-7

6. თბოსაიზოლაციო საფარი