მორგებული დამუშავება

მორგებული-1

1. ხრახნიანი ბოლო

მორგებული-2

2. ღარებიანი ბოლო

მორგებული-3

3. Tapered End

მორგებული-4

4. Spot Holing Machining

მორგებული-5

5. მოჭრილი ბოლო

მორგებული-6

6. ფლანგების შედუღება

მორგებული-7

7. ჯვრის ბარის შედუღება

მორგებული-8

8. Clutch Lock Welding