ინსპექტირების აღჭურვილობა

მეტალოგრაფიული--მიკროსკოპი

მეტალოგრაფიული მიკროსკოპი

OOH-ანალიზატორი

პირდაპირი კითხვის სპექტრომეტრი

tensile-Testing-Machine

დაძაბულობის ტესტირების მანქანა

ინფრაწითელი ნახშირბადის და გოგირდის ანალიზატორი

ინფრაწითელი ნახშირბადის და გოგირდის ანალიზატორი

დარტყმა-ტესტი-აღჭურვილობის-ნაჭრის-ბროშინგი-მანქანა

ზემოქმედების ტესტის აღჭურვილობა Notch Broaching მანქანა

დარტყმა-ტესტი-საყრდენი-აღჭურვილობის-notch-პროექტორი

ზემოქმედების ტესტის დამხმარე აღჭურვილობა Notch პროექტორი

სიხისტე-ტესტი-მანქანა

სიხისტის ტესტირების მანქანა

პირდაპირი წაკითხვის სპექტრომეტრი

OOH ანალიზატორი

დარტყმა-ტესტი-მანქანა

ზემოქმედების ტესტირების მანქანა